Sıkça Sorulan Sorular

  Soru: Tutuklu/hükümlüye dısarıdan kitap getirebilir miyim?

  Cevap: Evet ziyaret saatleri içerisinde kitap getirilebilir.

  Soru: Dışarıdan tutuklu/hükümlüye nasıl eşya gönderebilirim?

  Cevap: PTT aracılığı ile (lacivert ve yesil renkler hariç)Kars T Tipi Kapalı  Ceza İnfaz Kurumu Müdürlügü adresine gönderebilirler. Özel kargo ile gelen koliler kabul edilmeyecektir.

  Soru: Avukat görüş saatleri ne zaman yapılmaktadır?

  Cevap: Hükümlü ile avukatı, meslek kimliginin ibrazi üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu is için ayrılan görüşme yerlerinde, konusulanların duyulamayacagı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.

  Soru: Yakınıma yiyecek içecek getirebilirmiyim ?

  Cevap: Adalet Bakanliginin ilgili genelgesinde belirtildigi üzere Hükümlü ve Tutuklular kendilerine verilen iase harici ihitiyaçlarını kurum kantininden temin etmektedirler. Dolayısıyla içeri yiyecek içecek girişi yasaktır. Açık görüş günlerinde hükümlü ve tutuklular daha önceden kantinden temin ettikleri yiyecek ve içecekleri yakınlarıyla görüş yerlerinde tüketebilirler.

  Soru: Yakınımla ne kadar görüş yapabilirim ?

  Cevap: Adalet Bakanlıgın konuyla ilgili yeni genelgesinde belirtildigi üzere görüş süresi yakınıyla görüşmeye basladıgı andan itibaren geçerlidir.

  Soru: Açık görüş günleri degistirilebilirmi ?

  Cevap: Belirlenen kurallar çerçevesinde açık görüş günleri kurum idaresi tarafindan belirlenmistir. Degistirilemez.

  Soru: Yakınıma hangi eşyaları gönderebilirim ?

  Cevap: Her türlü çorap, salvar ve içerisinde demir bulunan ayakkabı ,lacivert , askeri renklerdeki kiyafetler ve deri gurubu eşyalar alınmaz.

  Soru: Telefon görüşmeleri için gerekli evraklar nelerdir?

  Cevap: 1.Telefon Faturasının Aslı (Son Döneme Ait Olacak)
  2.Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği (Fatura Sahibinin Hükümlü Veya Tutukluyla Yukarıda Belirtilen Akrabalık Derecesini Belirten Ve Nüfus Müdürlüğünden Alınan Belge.)
  3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Fatura Sahibine Ait)
  4.İkametgah İlmuhaberi (Fatura Sahibine Ait Vemuhtardan)
  5.Cep Telefonları İçin Hatlı İse Fatura Konturlu Hat İse Abonelik Sözleşmesi
  Bu Belgeler Açık Veya Kapalı Görüş Yoluyla Veya Posta Vasıtasıyla Ceza Ve İnfaz Kurumlarına Ulaştırılabilir.

  Soru: Tututklu-Hükümlülerin yapabileceği telefon görüşmesi hakkında genel bilgiler ?

  Cevap:
  a) Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,
  b) Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,
  c) Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır,
  d) Kurum personeli hükümlülere tahsis edilen telefonları kullanamaz,
  e) Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,
  f) Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir,
  g) Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Müdürü bulunmayan kurumlarda telefon kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilir .

  Adres

  Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Aydınlık Evler Mah. Subatan Yolu Mevkii Nato Yolu Üzeri No:60 Merkez /KARS

  Telefon

  04742129427

  04742124171

  E-Posta

  kars.ttkcikisaretadalet.gov.tr